SÚŤAŽE

                           

                           - súťaže 6-tkového volejbalu 

                                (kadeti, kadetky, st.žiaci, st.žiačky, ml.žiačky 6)

 

                           - súťaž mladších žiakov 6-tkového volejbalu 

 

                           - adresár družstiev / 6tkový volejbal

 

                           - súťaže 3- a 4-tkového volejbalu

 

                           - adresár družstiev mladšiedo žiactva  

 

                            nadstavby súťaží :

 

                           - rozpis súťaže st.žiakov sk.1-3 a 4-6,  ml.žiažky: semifinále 4kový a 3kový