2018-2019 Aktualizované dokumenty:

                            Vykonávacie pokyny Oblasti Západ od sezóny 2017-18 boli rozdelené                                                                   

                                na nasledovné dokumenty :

                                    1.  Športový poriadok ObV Západ SVF, ktorý obsahuje

                                         pevne stanovené odseky predpisov bývalých vyk.pokynov súťaží v Oblasti Západ

                                    2.  Rozpisy súťaží, kde sú uvedené detaily jednotlivých súťaží, vrátane

                                         rozlosovania stretnutí súťaží

                                    3.  Pre súťaže Oblasti Západ platia primerane Vyk.pokyny SVF, ak nie je

                                         v našich predpisoch upravené inak, najmä však v časti:

                                            - termínov ukončenia oblastných súťaží

                                            - vekových kategórii

                                            - trénerskych licencii

                                            - členského hráčov a športových odborníkov uvádzaných na súpisky

                                            - vyplácania rozhodcov                       

                            - Stanovy ObV Západ SVF (z 22.07.2017)

                            - Výpis z Registra organizácii

                            - Športový poriadok ObV Západ SVF (z 22.07.2017, zmena 2018)

                            - Volebný poriadok ObV Západ SVF (z 22.07.2017)

                            - Rokovací poriadok ObV Západ SVF (z 22.07.2017)

                            - Prihláška FO za člena ObV Západ SVF (z 22.07.2017)

                            - Prihláška PO (klubu) za člena ObV Západ SVF (z 22.07.2017)

              Rozlosovanie  : 

                           - súťaže 6-tkového volejbalu 2018-2019_v3   typ *.docx

                           - adresár družstiev / 6tkový volejbal / 2018-19-V3 (od5.11.)  typ *.docx

            pripravuje sa:            

                           - súťaže 3- a 4-tkového volejbalu 2018-2019   typ *.docx

                           - adresár družstiev mladšiedo žiactva      typ *.docx