k 6. 12. 2023

Zmena miesta a času stretnutí

Mladšie žiačky 3-kový MINI

Na základe žiadosti VKM Piešťanské sojky a súhlasu VKNové Mesto, VK Skalica a VK Púchov, sa turnaj skupina C, odohrá v termíne,  dňa 10.12.2023 v telocvični 9. ZŠ , ul. Scherera, Piešťany . Začiatok o 11,00.

 

k 30. 11. 2023

Zmena termínu stretnutí

Staršie žiačky 2. trieda

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu Volley project UKF Nitra, sa ,staršie žiačky 2. trieda, č. stretnutí  KY2Z 18, 18/2 , odohrajú dňa 1.12.2023 o 15,00 a 40 minút .

 

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 4-kový MIDI

Na základe žiadosti Palas VK Levice, (choroba hráčok) a súhlasu VK Spartak UJS Komárno, sa turnaj skupina A, odohrá v dohodnutom termíne,  dňa 10.12.2023 o 10,00.

 

k 24. 11. 2023

Kadeti:

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov sa stretnutia  MŠK Púchov – VK Nové Mesto v termíne 10.12.2023 odohrajú pre obsadenie haly,  v čase  15,00 prvé stretnutie.

 

k 17. 11. 2023

Zmena termínu  stretnutí:

Staršie žiačky :

Na základe žiadosti MVK Nové Mesto sa stretnutia  UKF Nitra - MVK Nové Mesto v termíne 16.12.2023 neuskutočnia.

 

Zmena termínu  stretnutí:

Mladší žiaci :

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a MŠK Púchov sa stretnutia  Púchov – Komárno v termíne 19.11.2023 neuskutočnia.

Družstvo VK Spartak UJS Komárno  doručí dohodnutý termín do 25.11.2023 aj so súhlasom súpera.

 

Zmena termínu stretnutí:

Starší žiaci :

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu VK SPU Nitra, sa stretnutia starších žiakov , č. stretnutí CIZA 8, 8/2 odohrajú dňa 25.11.2023 o 10,00 v telocvični  ZŠ ul. Práce Komárno

 

Zmena hracieho času stretnutí:

Staršie žiačky :

Na základe žiadosti VK Nové Mesto sa upravujú časy stretnutí nasledovne

1. turnaj žiačky MINI skupina C začiatok o 9,00

kadetky Nové Mesto - VIVUS stretnutia č. 17, 17/2 o 12,00 a 14,00.

Všetky stretnutia sa hrajú v Športová hala , Javorinska,.

 

Zmena termínu stretnutí:

Staršie žiačky :

Na základe žiadosti Palas VK Levice a súhlasu HIT Trnava, sa stretnutia starších žiačok , č. stretnutí CIZA 31, 32/2 odohrajú dňa 3.12.2023 o 10,00 v Dome športu.

 

k 10. 11. 2023

Zmena termínu turnaja:

Mladšie žiačky 4-kový MIDI .

Na základe žiadosti VK RZ Nábrežná a súhlasu HIT Trnava a VM Senica, sa turnaj skupina B , 2. kolo pre obsadenie telocvični v termíne 2.12.2023, odohrá 9.12.2023 o 10,00.

 

k 7. 11. 2023

Zmena miesta  stretnutí:

Mladší žiaci .

Na základe žiadosti Mládež Trnava pre obsadenej športovej haly,  stretnutia 18.11.2023 CYZA26,23/2 Mládež Trnava – UKF Nitra sa odohrajú v hale V Jame ,3.

 

k 3. 11. 2023

Zmena miesta a časustretnutí:

Mladší žiaci .

Na základe žiadosti Mládež Trnava a súhlasu VK Púchov pre obsadenej športovej haly, sa stretnutia

5.11.2023 MI6Z 5,5/2 Mládež Trnava - VK Púchov sa odohrajú v hale MTF STU Jána Bottu o 9,30 a 40 minut.

 

k 31. 10. 2023

Zmena termínu stretnutí:

Starší žiaci .

Na základe žiadosti MŠK Púchov a súhlasu VK Nové Mesto pre obsadenej športovej haly, sa mení termín stretnutí :

18.11.2023 CIZA 7,7/2 MŠK Púchov – VK Nové Mesto sa mení na 17.11.2023.

 

Zmena času stretnutí stretnutí:

Kadeti:

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu ŠK Hamuliakovo sa stretnutia VK Nové mesto - ŠK Hamuliakovo, číslo stretnutí TIZA 8,8/2, dňa 5.11.2023 odohrajú v časoch 14,00 a 16,00 hodine.

 

k 23. 10. 2023

Zmena usporiadateľa stretnutí:

Staršie žiačky .

Na základe žiadosti HIT Trnava Trakovice a súhlasu Palas VK Levice sa mení usporiadateľ stretnutí :

18.11.2023 CYZA 30,30/2 Hit Trnava Trakovice – Palas VK Levice sa hrá v Leviciach

06.04.2024 CYZA 75,75/2 Palas VK Levice– Hit Trnava Trakovice sa hrá v Trakoviciach.

 

k 18. 10. 2023

Zmena termínu stretnutí:

Staršie žiačky 2.trieda

Na základe žiadosti VP UKF Nitra a súhlasu VK RZ Nábrežná Nové Zámky sa stretnutia č. KY2Z 04,4/1, VK RZ Nábrežná Nové Zámky – VP UKF Nitra B  odohrajú dňa 19.10.2023  14,00 a 40 min.

 

k 6. 10. 2023

Zmena termínu stretnutí:

Staršie žiačky 2.trieda

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu VK RZ Nábrežná Nové Zámky sa stretnutia č. KY2Z 02,2/2, Komárno – Nové Zámky odohrajú dňa 8.10.2023  o 10,00 a 40 min.

 

Zmena miesta a času stretnutí:

M-SR mladšie žiačky:

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu 1.VK Púchov sa stretnutia č. MY6Z 07,7/2, Komárno – Púchov odohrajú dňa 8.10.2023 v ŠH Športové centrum UJS , Hradská ul. 3659 o 14,00 a 40 min.

 

Zmena termínu stretnutí:

M-SR staršie žiačky:

Na základe žiadosti HIT Trnava sa pre chorobu rušia stretnutia mladších žiakov 1. kolo, čísla stretnutí MI6Z01,2/1 ,  HIT Trnava – VK Nové Mesto,dňa 8.10.2024.

Klub HIT Trnava predloží čestné vyhlásenie o chorobe členov družstva a dohodne sa na termíne dohrávky s družstvom VK Nové Mesto a doloží to písomne.

 

k 30. 09. 2023

Zmena miesta stretnutí:

M-SR staršie žiačky:

Na základe žiadosti VK Trakovice a súhlasu UKF Nitra sa stretnutia CYZA 03 a 3/2 odohrajú:

dňa:

   7.10.2023 o 10,00 a 40 min       telocvičňa ZŠ Kornela Mahra , Trnava

 

k 26. 09. 2023

Zmena času stretnutia:

M-SR kadeti:

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu VKP Bratislava sa stretnutia 3 a 3/2  odohrajú

   1.kolo    VK Nové Mesto    - VKP Bratislava,           č.stretnutí  TIZA03,3/2,

dňa:         

   1.10.2023 o 14,00 a 16,00.