k 26. 04. 2019

Zmena termínu stretnutí.

na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu VK Nové mesto a ZŠ Kniežaťa Pribinu Nitra B, sa turnaj 2. kola finále  mladších žiakov 4-kový volejbal odohrá dňa 5. 05 .2019 v Komárne.

 

k 02. 04. 2019

Zmena času stretnutí:

na základe žiadosti MŠK Púchov sa 2.kolo finále o 5. – 7 miesto mladších žiakov, odohrá dňa 13. 04. 2019 v Púchove , Začiatok o 10,00 .

 

Zmena času stretnutí:

na základe žiadosti MŠK Púchov sa stretnutia starších žiakov MŠK Púchov – VKP-SPU A , číslo stretnutia CIZA155 a 156 odohrajú dňa 13.4.2019 o 13,00-

 

Zmena miesta stretnutí:

na základe žiadosti MŠK Púchov sa turnaj 2. kola finále  mladších žiakov 4-kový volejbal odohrá dňa 28. 04. 2019 v Komárne a turnaj 1. kola sa odohrá dňa 12. 05. 2019 v Púchove.

 

k 02. 04. 2019

Zmena času stretnutí:

na základe žiadosti TAMI Bratislava a súhlasu MVK Magnetit Revúca sa stretnutia starších žiakov v skupine o 11. – 3. miesto, čísla stretnutí CIZA23 a 24 odohrajú o 11,00 hodine a 40 minút po prvom stretnutí.

 

Zmena času stretnutí:

na základe žiadosti MŠK Púchov sa 2.kolo finále o 5. – 7 miesto mladších žiakov, odohrá dňa 13. 04. 2019 v Púchove , Začiatok o 15,30 .

 

Zmena termínu stretnutí:

na základe žiadosti VKM Piešťany a súhlasu VK Nové Mesto sa stretnutia starších žiačok , čísla stretntí CKYZA111 a 112, odohrajú dňa 11. 04. 2019  o 15,00 a 40 min po prvom stretnutí.

 

Zmena termínu stretnutí:

na základe žiadosti 1.VK Púchov a súhlasu družstiev VM Senica, HIT Trnava a Palas VK Levice sa 2.kolo Semifinále skupina S2 odohrá dňa 7. 04. 2019 v Púchove , telocvičňa  ZŠ Gorazdova. Začiatok o 10,00 .

 

k 20. 02. 2019

Zmena termínu stretnutí:

na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu VO 1970 MŠK Púchov sa stretnutia mladších žiakov 4-kový a3-kový volejbal ( pre chrípkové ochorenia , doklady doložené) odohrá nasledovne:

predohrať vzájomné stretnutia družstiev Púchova a NMNV

a dňa 24.2.2019 odohrať turnaje v Novom Meste na CVČ Štúrova ulica

  Midi 4-kový o 10,00

  Mini 3-kový o 12,30.

Hra sa na 2 ihriskách.

 

k 06. 02. 2019

Zmena času stretnutia:

na základe žiadosti TAMI Bratislava a súhlasu MVK Magnezit Revúca sa stretnutia starších žiakov CIZA311 a 312 odohrajú dňa 16. 2. 2019 so začiatkom o 11,00 a 40 min po prvom stretnutí.

 

k 29. 01. 2019

Zmena času stretnutia:

VK Prievidza

na základe žiadosti VK Prievidza o zmene časov začiatkov stretnutí pre kolízie v niektoré dni, SK ObVZ Západ stanovuje začiatky stretnutí následovne:

kadeti

10. 02. 2019 stretnutia č. TIZA89, a 90 , VK Prievidza – VO 1970 Púchov začiatok o 14,00

03. 03. 2019 stretnutia č. TIZA99 a 100,  VK Prievidza  - VK Gab Senec začiatok o 14,00

14. 04. 2019 stretnutia č. TIZA123 a 124, VK Prievidza – VK Nové Mesto začiatok o 14,00

starší  žiaci

13. 04. 2019 stretnutia CIZA157 a 158, VK Prievidza – Spartak Komárno začiatok o 9,00

2.liga juniorky

13. 04. 2019 stretnutia 2KYZA47 a 48, VK Prievidza – VO Spartak Myjava začiatok o 14,00

 

k 24. 01. 2019

Zmena miesta stretnutia:

M-SR kadeti skupina 1. – 4.

VKP-SPU B oznamuje zmenu telocvične pre ďalšie stretnutia. Nové miesto stretnutí  je GSH SPU Nitra, Čsl. armády 1.

 

Zmena termína stretnutia:

2.liga juniorky:

Na základe žiadosti TJ Spartak Myjava a súhlasu MKSO Trenčín sa stretnutia č. 2KYZA27 a 2KYZA28 dohrajú dňa 9.2.2019.

 

k 23. 01. 2019

Zmena miesta stretnutia:

M-SR starší žiaci skupina 1. – 6.

VKP-SPU A oznamuje zmenu telocvične pre ďalšie stretnutia. Nové miesto stretnutí  je Gymnázium, Golianova 68, Nitra..

 

k 13. 01. 2019

Zmena času  stretnutí:

M-SR kadeti

Na základe žiadosti VKP-SPU A sa stretnutia TIZ55 a TIZ56 odohrajú dňa 27. 01.2019 o 14.00 a 40 min po ukončení 1.stretnutia..

 

k 06. 01. 2019

Zmena termínu  stretnutí:

M-SR kadetky

Na základe žiadosti VO HIT Trnava a súhlasu PALAS VK Levice sa odohrajú stretnutia č. TKYZA59 a TKYZA6O  dňa 20.01. 2019 v ŠG J.Herdu v Trnave, začiatok o 9.00 hodine.

 

M-SR mladsie žiačky MINI 3-kový

Na základe žiadosti PALAS VK Levice sa odohrajú stretnutia 2. turnaja v skupine A  dňa 26.01. 2019

 

k 27. 12. 2018

Zmena termínu a miesta stretnutí:

2. liga juniorky

Na základe žiadosti MKSO Trenčín a súhlasu COP Nitra sa menia následujúce stretnutia:

stretnutia č. 2KYZA21 a 2KYZA22 odohrajú dňa 12.01.2019 v Trenčíne o 10,00

stretnutia č. 2KYZA33 a2KYZA34 odohrajú dňa 03. 03. 2019  v Nitre. .

 

Zmena času stretnutia:

M-SR starší žiaci

Na základe žiadosti MŠK Púchov sa stretnutia č. CIZA133 a CIZA134, MŠK Púchov A - VK Prievidza, odohrajú dňa 9.3.2019 zo začiatkom stretnutia o 15,30 a 40 min po ukončení prvého stretnutia. .

                                                            

k 4. 12. 2018

Zmena miesta stretnutia:

2. liga juniorky

Na základe žiadosti VO TJ Spartak Myjava a súhlasu COP Nitra sa stretnutia 5. kola č. 2KYZA17 a 2KYZA18 odohrajú  09. 12. 2018 v Nitre o 11,00 hodine.

 

Zmena času stretnutia:

M-SR starší žiaci

Na základe žiadosti MŠK Púchov sa stretnutia 1. kola skupina 1. – 6. , číslo stretnutia  CIZA107 a CIZA108  odohrajú  08. 12. 2018 v Športovej hale MŠK Púchov o 15,30 hodine .

 

k 14. 11. 2018

Zmena miesta stretnutia:

M-SR staršie žiačky 2-trieda

Na základe žiadosti VK Schaeffler Skalica sa stretnutia 6. kola odohrajú  19.1. 2019 v telocvični ZŠ Mallého 2 Skalica.

 

k 10. 11. 2018

Zmena termínu stretnutia:

M-SR mladšie žiačky 3-kový

Na základe žiadosti VO HIT Trnava a súhlasu VKM Piešťany sa stretnutia 1. kola odohrajú v termíne 2. 12. 2018 v Trnave.

 

k 08. 11. 2018

Zmena miesta stretnutia:

juniorky 2. liga

Na základe žiadosti MKSO Trenčín a súhlasu TJ Spartak Myjava sa stretnutia č. 2KYZA15 a 16 odohrajú dňa 24.11.2018 v Trenčíne a stretnutia č. 2KYZA27 a 28 odohrajú dňa 03. 2. 2019 v Myjave.

 

k 03. 11. 2018

M-SR kadeti

Na základe žiadosti TJ Spartak Myjava a súhlasu VJP-SPU A sa stretnutia 4. kola č. TIZA15 a TIZA16 odohrajú v zmenenom čase o 13,30 a 40 minút po 1. stretnutí.

 

M-SR kadetky

Na základe žiadosti 1.VK Púchov sa stretnutia TKYZA23, 24,  Púchov –Skalica, TKYZA41,  42 Púchov – Trnava, TKYZA 57,  58, odohrajú v hale č. 2 – ZŠ Gorazdová , Púchov. 

 

k 30. 10. 2018

2. liga juniorky

Na základe žiadosti COP Nitra a súhlasu MKSO Trenčín sa stretnutia COP Nitra – MKSO Trenčín, č. stretnutí 2KYZA09 a 10, odohrajú dňa 11.10.2018 v Umelecká škola, Staničná ul, Trenčín – Zlatovce.

Začiatok o 10,00 hodine.

 

M-SR starší žiaci

Na základe dohode klubov ŠVK Tatran Banská Bystrica a OZ Šport Žilina sa dohrávka 3. kola starších žiakov skupiny Stred  odohrá v piatok 9.11.2018 na ihrisku ŠVK Tatran Banská Bystrica ( ZŚ Spojová) o 15,30.

 

k 9. 10. 2018

M-SR 1. trieda žiačky

Na základe žiadosti VKM Piešťany ( pre obsadenú telocvičňu) a súhlasu VM Senica sa stretnutia č. CKYZA43 a 44 odohrajú dňa 27. 10. 2018. .

 

k 8. 10. 2018

Zmena časov 1. turnaja kadetov skupina Juh

Na základe žiadosti Mládež aktívne Trnava sa pre obsadenie športovej haly, upravuje rozpis stretnutí následovne:

1. stretnutie sa po dohode Mládež aktívne Trnava a VKP-SPU B odohrá dňa 12. 10. 2018 v ŠH SPU Nitra  o 17,30.

Druhé a ostatné stretnutia sa odohrajú dňa 14. 10. 2018. Začiatok o stretnutia Komárno – Prievidza je o 10,00 hodine.

 

k 4. 10. 2018

Zmena miesta stretnutia:

M-SR juniorky 2. liga

Na základe žiadosti MKSO Trenčín a súhlasu VK Prievidza sa stretnutia č. 2KYZA07 a 08 odohrajú dňa 27.10.2018 v Trenčíne a stretnutia č. 2KYZA43 a 44 odohrajú dňa 30. 3. 2019 v Prievidzi.

 

k 27. 09. 2018

Zmena času stretnutia:

M-SR 1. trieda staršie žiačky

Na základe žiadosti VK Schaeffler Skalica sa stretnutia

č. CKYZA 03 a 04, VK Skalica A – VK Nové Mesto odohrajú dňa 06. 10. 2018 v Skalici v čase o 9,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 07 a 08, VK Skalica B – VK Levice  odohrajú dňa 06. 10. 2018 v Skalici v čase o 13,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 17 a 18, VK Skalica A – Trnava A odohrajú dňa 20. 10. 2018 v Skalici v čase o 9,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 21 a 22, VK Skalica B – VK Nové Mesto  odohrajú dňa 20. 10. 2018 v Skalici v čase o 13,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 31 a 32, VK Skalica A – MVK Nové Mesto odohrajú dňa 10. 11. 2018 v Skalici v čase o 13,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 68 a 69, VK Skalica B – Senica A odohrajú dňa 9. 02. 2019 v Skalici v čase o 9,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 71 a 72, VK Skalica A – Piešťany  odohrajú dňa 9. 02. 2019 v Skalici v čase o 13,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 109 a 110, VK Skalica A – Senica A odohrajú dňa 13. 04. 2019 v Skalici v čase o 9,00 a 40 min po prvom stretnutí.

 

M-OZ 2. trieda žiačky

č. CKYZA 31 a 32, VK Skalica C – Trnava B  odohrajú dňa 10. 11. 2018 v Skalici v čase o 9,00 a 40 min po prvom stretnutí.

č. CKYZA 91 a92, VK Skalica C – Púchov  odohrajú dňa 13. 04. 2019 v Skalici v čase o 13,00 a 40 min po prvom stretnutí.

 

M-SR 1. trieda žiačky

Na základe žiadosti VM Senica a súhlasu MVK Nové Mesto sa stretnutia č. CKYZA05 a 06 odohrajú dňa 6. 10. 2018 v Novom Meste o 11,00 a 13,00 hodine.