k 21.4. 2023

Zmena  miesta stretnutí

Na základe žiadosti HIT Trnava a súhlasu VK Skalica, sa stretnutia starších žiačok HIT Trnava – VK Skalica, č. stret. CKYZA 107 a 108, odohrá dňa 29.4.2023 v Jama 3, Trnava.

 

k 17.4. 2023

Zmena času a miesta stretnutí

Na základe žiadosti HIT Trnava a súhlasu MVK Nové Mesto , sa stretnutia kadetiek HIT Trnava – MVK Nové Mesto, č. stret. KDYZA 107 a 108, odohrá dňa 23.4.2023 v MŠH  Trnava , Rybníková 15  o 15,00 a 17,00 hod.

    

k 15.4. 2023

Zmena času stretnutí

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov , sa stretnutia starších žiakov VO Púchov – MVK Nové Mesto, č. stret. CIZA47 a 48, odohrá dňa 29.4.2023 v ŠH MŠK o 16,00 hod a  40 min.

Zmena času stretnutí

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov , sa stretnutia kadetov VO Púchov – TAMI Bratislava , č. stret. KTIZA173 a 174, odohrá dňa 23.4.2023 v ŠH MŠK o 15,00 hod a  40 min.

 

k 13.4. 2023

Zmena termínu stretnutí

Na základe spoločnej dohody družstiev v súťaži Mladšie žiačky MIDI, skupina F1 sa turnaj v termíne 7.5.2023 presúva na termín 14.5.2023 v Púchove so začiatkom o 11,30 hod.                ,

 

k 11.4. 2023

Zmena miesta stretnutí

Na základe žiadosti VK Levice a súhlasu VK Trakovice, sa finálová skupina mladších žiačok MIDI – F2,  sa turnaj dňa 16.4.2023 odohrá v Trakoviciach a turnaj dňa 7.5.2023 odohrá v Leviciach.

 

k 30.3. 2023

Zmena termína stretnutí

Na základe dohody družstva VO 1970 MŠK Púchov a VK Nové Mesto sa stretnutia č. 47,48 predohrajú dňa 6.4.2023 o 14,00 a 40 min.

 

Zmena miesta stretnutí

Na základe žiadosti družstva UKF Nitra pre prekážku v hale UKF Nitra sa mení miesto stretnutí na Mestská športová hala ,Dolnočermáska 105.

Jedná sa o následovné stretnutia.

 

1.4.2023 staršie žiačky , č. stretnutí 95,96 Nitra – Nové Mesto

1.4.2023 turnaj MINI , skupina SF 4   - Nitra B, Skalica A, Komárno B, Levice D, Trnava B

2.4.2023  kadetky, č. stretnutí 95,96  Nitra – Nové Mesto 

2.4.2023  mladšie žiačky , č. stretnutí 127,128,  Nitra - Skalica

 

k 29.3. 2023

Zmena termínu stretnutí

Kadeti

Na základe žiadosti družstva VK Spartak UJS Komárno a súhlasu MŠK Púchov sa stretnutia  č. CIZA 132,133 Komárno – Púchov dohrajú v Púchove 5.4.2023 o 16,00 a 40 min.

 

k 28.3. 2023

Zmena času stretnutí

Starší  žiaci

Na základe žiadosti družstva VM Nové Mesto a súhlasu VMŠK Púchov sa stretnutia  č. CIZA 39,40 Nové Mesto – Púchov sa odohrajú v termíne 1.4.2023 o 13,00 a 15,00 Športová hala , Javorinská.

 

k 22.3. 2023

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky

Na základe žiadosti družstva 1.NK Púchov a súhlasu VK RZ Nábrežná Nové Zámky sa stretnutia skupina 6-9 č. 125,126 MY6ZA Púchov – Nové Zámky odohrajú v termíne 16.4.2023..

 

Zmena termínu stretnutí

Staršie žiačky

Na základe žiadosti družstva 1.NK Púchov a súhlasu VKM Piešťany sa stretnutia  č. CKYZA 105,106 Piešťany – Púchov odohrajú v termíne 22.4.2023.

 

Zmena termínu stretnutí

Staršie žiačky

Na základe žiadosti družstva VM Senica a súhlasu Hit Trnava sa stretnutia  č. CKYZA 87,88, Trnava – Senica odohrajú v termíne 22.4.2023..

 

k 10.3. 2023

Zmena miesta stretnutí

Staršie žiačky

Na základe žiadosti družstva HIT Trnava, sa stretnutia starších žiačok Trnava – Senica, číslo stret. CKYZA87,88 odohrajú v ŠH V Jame 3.

 

k 8.3. 2023

Zmena času  stretnutí.

Kadetky

Na základe žiadosti HIT Trnava sa stretnutia kadetiek, HIT Trnava –VK Spartak Komárno, číslo stretnutí KDYZA87,88, dňa 19.3.2023 v Trnave, sa mení začiatok stretnutí na 9,00 a 11,00 hod.

 

Dohrávka stretnutí MIDI mladší žiaci.

Mladší žiaci 4-vý  MIDI

Na základe dohody družstiev HIT Trnava. VK Nové Mesto a VO 1970 Púchov sa dohrávka družstva HIT Trnava uskutoční nasledovné:

dňa  19.3.2023 v Trnave,  HIT Trnava – VK Nové Mesto

dňa  2.4.2023 v Púchove, Púchov A – Trnava  a Púchov B - Trnava

 

k 22.2. 2023

Zmena času  stretnutí.

Mladšie žiačky 3-vý

Na základe žiadosti VM Senica, pre obsadenie haly,  stretnutia mladších žiačok, turnaj MINI, skupina SF5 ,dňa 18.3.2023 v Senici, sa mení začiatok stretnutí na 14,30.

 

k 18. 2. 2023

Zmena usporiadateľa stretnutí.

Mladšie žiačky 6-vý

Na základe žiadosti Palas VK Levice a súhlasu HIT Trnava sa pre obsadení haly  stretnutia mladších žiačok, Palas VK Levice -  HIT Trnava, dňa 30.4.2023, č. stretnutia MKYZA 117, 118 odohrajú dňa 30.4.2023, v Trnave, ZŠ s MŠ K.Marha Palas , začiatok stretnutí o 10,00 a 12,00.

 

k 14. 2. 2023

Zmena termínu stretnutí.

Staršie žiačky

Na základe žiadosti VM Senica 1. VK Púchov sa pre obsadení haly  stretnutia starších žiačok, VM Senica - 1. VK Púchov, dňa 1.4.2023, č. stretnutia CKYZA 91, 92 odohrajú dňa 2.4.2023, začiatok stretnutí o 10,00 a 12,00.

 

k 9. 2. 2023

Zmena telocvični stretnutí a času stretnutí

Starší žiaci

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu MVK Nové Mesto sa pre obsadení haly  stretnutia starších žiakov  VK Nové Mesto – MVK Nové Mesto , dňa 11.2.2023, č. stretnutia CIZA 31, 32 odohrajú v športovej hale Javorinská , začiatok stretnutí o 13,00 a 40 min.

 

Zmena termínu stretnutí,

Staršie žiačky

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu VKM Piešťany , sa pre obsadení haly  stretnutia starších žiačok VK Nové Mesto – VKM Piešťany , dňa 25.3.2023, č. stretnutia CKYZA 81, 82 odohrajú dňa 17.2.2023 v športovej hale Javorinská , začiatok stretnutí o 11,00 a 13,00.

 

k 3. 2. 2023

Zmena telocvični stretnutí

Kadeti

Na základe žiadosti VK Nové Mesto sa pre obsadení haly č.1, stretnutia kadetov VK Nové Mesto – VO TJ Spartak Myjava, dňa 5.2.2023, č. stretnutia KTIZA 113, 114 odohrajú v hale ZŠ Kpt. Nálepku 855

 

k 31. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

Kadetky

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu VK IMA Bratislava sa stretnutia kadetiek 71 a 72  VK Spartak  UJS Komárno a VK IMA Bratislava  odohrajú 5.2.2023 začiatok stretnutia o 10,00  a 40 min.

 

k 23. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 4-vý MIDI

Na základe žiadosti VM Senica sa 1. kolo semifinále skupina H odohrá v termíne 12.2.2023 zo začiatkom o 9,00 hodiny v Senici.

 

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky

Na základe žiadosti 1.VK Púchov pre problémy s telocvičňou sa stretnutia mladších žiačok 63 a 64 VK Púchov – Trnava odohrajú 4.2.2023 začiatok stretnutia o 9,00 a 40 min.

Mladšie žiačky 3-vý MINI

Na základe žiadosti 1.VK Púchov pre problémy s telocvičňou sa stretnutia mladších žiačok MINI , 5. kolo skupina J 4.2.2023 začiatok stretnutia o 14,00.

 

k 20. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

kadeti

Na základe dohody  VK Nové Mesto  COP Trenčín sa stretnutia č. KTIZA 89 a 90 dohrajú 26.1.2023 v Trenčíne. Začiatok stretnutí o 16,45 , druhý po 40 min.

 

Zmena usporiadatela

kadetky

Na základe dohody  MVK Nové Mesto  a VK  Palas Levuce sa stretnutia č. CKYZA 63 a 64 odohrajú 29.1.2023 v Dom športu Levice.

 

Zmena času stretnutí

kadeti

Na základe dohody VK Nové Mesto a VK Spartak UJS Komárno sa stretnutia č. TIZA 109 a 110 odohrajú 22.1.2023 zo začiatkom o 14,00 a 40 min po 1. stretnutí v ŠH ZŠ ulica Práce  Komárno.

 

Dohrávka

kadeti

Na základe dohody VK Slávia SPU Nitra  a VK Spartak UJS Komárno sa stretnutia č. TIZA 75 a 76 odohrajú 10.2.2023 zo začiatkom o 15,30 a 40 min po 1. stretnutí v ŠH ZŠ ulica Práce  Komárno.

 

k 19. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

staršie žiačky

Na základe dohody VK Nové Mesto a 1.VK Púchov sa stretnutia č. CKYZA 67 a 68 odohrajú 18.2.2023  v Púchove.

 

Zmena času stretnutí

staršie žiačky

Na základe dohody VK Nové Mesto a HIT Trnava  sa stretnutia č. CKYZA 61 a 62 odohrajú 28.1.2023 zo začiatkom o 12,00 a 14,00 v ŠH Javorinská 19

 

k 16. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 3-vý MINI

Na základe žiadosti VM Senica sa 5. kolo odohrá v termíne 12.2.2023 zo začiatkom o 9,00 hodiny v Senici.

 

Zmena termínu stretnutí

staršie žiačky

Na základe dohody UKF Nitra a VK Palas Levice sa stretnutia starších žiačok UKF  Nitra – VK Palas Levice č. 55 a 56 odohrajú dňa 4.3.2023.

 

kadeti

Na základe dohody SPU  Nitra a TJ Spartak Myjava sa stretnutia kadetov SPU Nitra – Spartak Myjava  č. 85 a 86 odohrajú dňa 4.3.2023.

 

k 13. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

mladšie žiačky 3-vý MINI

Na základe dohody všetkých klubov sa turnaj skupina F odohrá v Skalici dňa 22.1.2023.

 

Zmena termínu stretnutí

mladšie žiačky 4-vý MIDI

Na základe dohody UKF Nitra a VKM Piešťany sa 2. turnaj skupiny B dohrá v Piešťanoch dňa 22.01.2023.

 

k 11. 1. 2023

Zmena času stretnutí

mladšie žiačky 3-vý MINI

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno sa upravuje čas stretnutí na turnaji v Komárne dňa 28.2.2023 následovne:

1. stretnutie bude Komárno – Levice , začiatok o 9,00 hod. Po ukončení stretnutia sa spustia stretnutia na 2 ihriskách, Rozpis bude včas zverejnený.

 

Dohrávka :

Starší žiaci:

Na základe dohody  sa odohrá dohrávka  VK Nitra – VK Nové Mesto,  CIZA 21,22 v termíne 21.1.2023 o 10,00 hodine, v Nitre tel. ZŠ Golianová..

 

k 10. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

Kadeti

Na základe dohody VO Myjava a TAMI Bratislava sa stretnutia kadetov 8.kola  VO Myjava – TAMI Braatislava   KTIZA 77, 78 odohrajú dňa 21.1.2023.

 

Zmena termínu stretnutí

mladšie žiačky

Na základe dohody RZ Nábrežná Nové Zámky a 1. VK Púchov sa stretnutia  RZ Nábrežná 2. trieda  - 1.VK Púchov 57, 58 odohrajú dňa 5.3-2023

 

k 9. 1. 2023

Zmena termínu stretnutí

Kadetky

Na základe žiadosti HIT Trnava a súhlasu Volley Project UKF Nitra sa stretnutia kadetiek  9.kola  HIT Trnava  UKF Nitra KDYZA 69, 70 odohrajú dňa 5.2.2023.

 

k 16. 12. 2022

Zrušenie stretnutí:

Kadeti

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia) sa družstvo VK Nové Mesto nedostaví na stretnutia , číslo stretnutí KTIZA 89,90 dňa 18.12.2022 v Trenčíne. Stretnutia sa odohrajú po dohode družstiev. Družstvo VK Nové Mesto doručí Čestné vyhlásenie do 21.12.2022 na SK SVFOZ.

 

k 15. 12. 2022

Zrušenie stretnutí:

Kadeti

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia) sa družstvo Spartak Myjava nedostaví na stretnutia , číslo stretnutí KTIZA 85,86 dňa 18.12.2022  Nitre. Stretnutia sa odohrajú po dohode družstiev.

 

Zrušenie stretnutí:

Mladšie žiačky

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia)  družstva HIT Trnava sa stretnutia mladších žiačok  7.kola  1.VK Púchov – HIT Trnava, CKYZA 55,56 v Púchove neodohrajú. Stretnutia  sa odohrajú po dohode družstiev, dňa 4.2.2023.

 

Zmena termínu stretnutí

Kadetky

Na základe žiadosti VK IMA Bratislava a súhlasu Volley Project UKF Nitra sa stretnutia kadetiek  7.kola  UKF Nitra – IMA Bratislava KDYZA 55,56 odohrajú dňa 15.1.2023.

 

Zmena telocvične

Kadeti

Na základe žiadosti VKP Bratislava sa stretnutia kadetov  VKP Bratislava – UJS Komárno odohrajú v hale Fei STU , Ilkoviča 3, Bratislava

 

k 11. 12. 2022

Dohrávka :

Kadeti:

Stretnutia TIZA 43,44 , VK Púchov – VK Spartak UJS Komárno sa odohrajú 27.12.2022 o 10,00 v Púchove.

 

k 9. 12. 2022

Zrušenie stretnutí:

Mladšie žiačky 4-vý MIDI

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia) sa družstvo Volley project UKF Nitra stretnutia turnaja MIDI mladších žiačok , skupina B v Piešťanoch neodohrajú. Turnaj sa odohrá po dohode družstiev. Volley project UHF Nitra  doručí lekárske potvrdenia do 13.12.2022..

 

Zrušenie stretnutí:

Kadeti

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia)  družstva VK Spartak Myjava sa stretnutia kadetov, 8.kola  VK Spartak Myjava – TAMI Bratislava č. KTIZA77,78 v Myjave neodohrajú. Stretnutia  sa odohrajú po dohode družstiev. VK Spartak Myjava  doručí lekárske potvrdenia do 13.12.2022..

 

Zrušenie stretnutí:

Staršie žiačky

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia)  družstva Volley project UKF Nitra sa stretnutia starších žiačok, 7.kola  UKF Nitra – Palas VK Levice č. CKYZA 55,56 v Nitre neodohrajú. Stretnutia  sa odohrajú po dohode družstiev. Volley project UHF Nitra  doručí lekárske potvrdenia do 13.12.2022..

 

k 8. 12. 2022

Zmena termínu :

Mladšie žiačky 4-vý MIDI

Na základe dohody klubu VK Spartak UJS Komárno a Palas VK Levice sa turnaj žiačok MIDI , skupina A odohrá dňa 10.12.2022 so začiatkom o 10,00 hod.

 

Zrušenie stretnutí:

Kadeti

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia) sa družstvo VK Slávia SPU Nitra nedostaví na stretnutia kadetov číslo stretnutí KTIZA 75,76 dňa 11.12.2022 vKomárne. Stretnutia sa odohrajú po dohode družstiev. VK Slavia SPU Nitra doručí lekárske potvrdenia do 13.12.2022, do 20,00 hod na SK SVFOZ..

 

Zrušenie stretnutí:

Starší žiaci

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia) sa družstvo VK Slávia SPU Nitra nedostaví na stretnutia starších žiakov číslo stretnutí CIZA21, 22,  dňa 10.12.2022 v Novom Meste. Stretnutia sa odohrajú po dohode družstiev. VK Slavia SPU Nitra doručí lekárske potvrdenia do 13.12.2022, do 20,00 hod na SK SVFOZ..

 

k 6. 12. 2022

Vec : Zmena č.30

Zmena telocvične.

Staršie žiačky

Na základe žiadosti VK Nové Mesto (družstvo VM Senica je vzrozumené) sa stretnutia starších žiačok CKYZA 53,54 odohrajú v športovej hale , Javorinská 19.

 

k 1. 12. 2022

Zrušenie stretnutí:

Mladšie žiačky

Na základe oznámenia o zdravotných problémoch (chrípková epidémia) sa družstvo 1.VK Púchov nedostaví na stretnutia mladších žiačok dňa 4.12.2022 v Nových Zámkoch. Stretnutia sa odohrajú po dohode družstiev. 1.VK Púchov doručí lekárske potvrdenia.

 

k 1. 12. 2022

Zmena termína  stretnutí:

Kadetky

Na základe žiadosti  VK Nové Mesto a súhlasu Palas VK Levice, sa stretnutia kadetiek KDYZA 67,68  odohrajú v termíne  5.02.2023 so začiatkom 1. zápasu o 10,00 a 12,00.

 

k 30. 11. 2022

Zmena termína  stretnutí:

Staršie žiačky

Na základe žiadosti  1.VK Púchov a súhlasu HIT Trnava, sa stretnutia starších žiačok CKYZA 47,48  odohrajú v termíne 21.01.2023 so začiatkom 1. zápasu o 10,00.

 

k 29. 11. 2022

Zmena termína  stretnutí:

Kadetky

Na základe žiadosti  VK Spartak UJS Komárno a súhlasu BVT MVK Nové Mesto, sa stretnutia kadetiek KDYZA 45,46  odohrajú v termíne 3.12.2022 so začiatkom 1. zápasu o 10,00  a 40 min.

 

k 24. 11. 2022

Zmena termína a času stretnutí:

Staršie žiačky

Na základe žiadosti 1.VK Púchov a súhlasu VKM Piešťany, sa stretnutia staršie žiačky CKYZA 49 a 50 odohrajú v termíne 8.12.2022 so začiatkom 1. zápasu o 16,30 a 40 min , v telocvični ZŠ Gorazdova Púchov.

 

 

k 18. 11. 2022

Zmena miesta stretnutí

Kadeti

Na základe žiadosti VK Nové Mesto sa stretnutia kadeti VK Nové Mesto – TAMI Bratislava v termíne 20.11.2022  odohrajú v telocvični č. 2, Základná škola, ul. Kpt. Nálepku 855 , Nové Mesto.

 

k 16. 11. 2022

Zmena času stretnutí

Mladšie žiačky

Na základe žiadosti VM Senica a súhlasu VK Skalica sa stretnutia mladších žiačok VM Senica – VK Skalica MKYZa 69,70 odohrajú dňa 18.12.2022 v Senici o 9,00 a 11,00.

 

k 13. 11. 2022

Zmena času stretnutí

Kadeti

Stretnutia kadetov dňa 17.11.2022 Nové Mesto – Púchov  sa začína o 11,00 a 13,00..

 

k 11. 11. 2022

Zmena času a miesta stretnutí

Starší žiaci

Na základe žiadosti   MVK Nové Mesto a súhlasu VK Nové Mesto sa stretnutia starších žiakov CIZA 15,16 odohrajú dňa 19.11.2022 v športovej hale Nové Mesto , začiatky stretnutí sú o 12,00 a 14,00. Usporiadatelom je MVK Nové Mesto.

 

Zmena termínu stretnutí

Starší žiaci

Na základe žiadosti   MVK Nové Mesto a súhlasu VO 1970 MŠK Púchov sa stretnutia starších žiakov CIZA 11,12 odohrajú dňa 26.11.2022 v telocvični ZŠ Odborárska Nové Mesto , začiatky stretnutí sú o 10,00 a 12,00.

 

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 3-kový MINI

Na základe žiadosti  VK Spartak UJS Komárno a súhlasu Volley project UKF Nitra sa turnaj skupina B odohrá dňa 26.11.2022.

 

Zmena miesta stretnutí

Kadetky

Na základe žiadosti  UKF Nitra a osobným oboznámením  MVK  Nové Mestozo zmenou haly, sa stretnutia kadetiek číslo 27 a 28 odohrajú 13.11.2022 v ŠH UKF Nitra.

 

Zmena miesta stretnutí

Staršie žiačky

Na základe žiadosti  UKF Nitra a súhlasom VK Skalica sa stretnutia starších žiačok CKYZa 27,28 začínajú o 14,00 a 40 min po skončení 1. stretnutia.

 

Zmena miesta stretnutí

Mladšie žiačky

Na základe žiadosti  UKF Nitra a súhlasom VK Nové Mesto sa stretnutia mladších žiačok MKYZa 37,38 začínajú o 14,00 a 40 min po skončení 1. stretnutia.

 

Zmena termínu stretnutí

Kadeti

Na základe žiadosti  Spartak UJS Komárno a súhlasu TJ Spartak Komárno  sa stretnutia kadetov KTIZA39 a 40odohrajú dňa  12.11.2022.

 

k 10. 11. 2022

Zmena termínu stretnutí:

Kadetky

Na základe žiadosti  BVT MVK Nové Mesto a súhlasu HIT Trnava sa stretnutia kadetiek CKYZa 51 a 52 zo dňa 11.12.2022  presúvajú na termín 27. 11. 2022

 

k 8 11. 2022

Zmena termínu stretnutí:

Mladšie žiačky 3-kový MINI

Na základe žiadosti  VK RZ Nánrežná Nové Zámky a súhlasu VKM Piešťanské sojky Piešťany a HIT Trnava sa turnaj z3.12.2022 presúva na termín 26. 11. 2022

 

Zmena termínu stretnutí:

Starší žiaci:

Na základe žiadosti  VK Nové Mesto a súhlasom VK Nitra sa stretnutia žiakov CIZA 09 a10, dátum 12.11.2022 odohrajú v novom termíne 26.11.2022. Zápase sa odohrajú v telocvični ZŠ Kpt. Nálepku, Nové Mesto.

 

k 7. 11. 2022

Zmena termínu stretnutí:

Kadeti:

Na základe žiadosti  VK Nové Mesto a súhlasom VK 1970 MŠK Púchov  sa stretnutia kadetov KTIZa37,38, dátum 13.11.2022 odohrajú v novom termíne 17.11.2022.

 

k 1. 11. 2022

Zmena termínu stretnutí:

Kadeti:

Na základe žiadosti  VO 1970 MŠK Púchov a súhlasom VK Spartak UJS Komárno  sa stretnutia kadetov KTIZa43,44, dátum 6.11.2022 odohrajú v novom termíne 27.11.2022.

 

k 18 10. 2022

Zmena času stretnutí:

Starší žiaci

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov sa stretnutia starších žiakov CIYa8 a 9, dátum 22.10.2022 odohrajú v časoch o 10,00 a 12,00.

 

k 17 10. 2022

Zmena času stretnutí:

Starší žiaci

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov sa stretnutia starších žiakov CIYa8 a 9, dátum 22.10.2022 odohrajú v časoch o 14,00 a 16,00.

 

Zmena termínu stretnutí:

KADETKY

Na základe žiadosti BVK MVK Nové Mesto a súhlasu IMA Bratislava sa stretnutia kadetiek 37 a 38 neodohrajú dňa 27.11.2022 ale dňa 26.11.2022 o 10,00 a 12,00.

 

 

k 6. 10. 2022

Zmena termínu stretnutia:

Kadetky

Na základe žiadosti BVT MVK Nové Mesto a súhlasu HIT Trnava sa stretnutia 7.kola MVK Nové Mesto – HIT Trnava ,číslo 51 a52 odohrajú dňa 11.12.2022.

 

 k 4. 10. 2022

Zmena usporiadateľa stretnutia:

Kadetky

Na základe žiadosti BVT MVK Nové Mesto a súhlasu VK Nové Mesto sa mení usporiadateľ. Stretnutia kadetiek  BVT MVK Nové Mesto – VK Nové Mesto , dňa 23.10.2022 sa odohrajú v Športovej hale – Nové Mesto..

 

Zmena miesta turnaja:

Mladšie žiačky – 4ky MIDI

Na základe žiadosti VM Senica a súhlasu HIT Trnava sa menia poriadatelia turnajovnásledovne:

1.turnaj skupina D sa odohrá v Trnave  dňa 20.11.2022

2. turnaj skupina D sa odohrá v Senici   dňa 11.12.2022

 

Zmena termína turnaja:

Mladšie žiačky – 3ky MINI

Na základe žiadosti VM Senica a súhlasu VK Skalica sa termín  2. turnaja v skupine A mení na termín 26.11.2022 v Senici.  

 

k 21. 09. 2022

Zmena termínu stretnutia:

Zmena termínu stretnutia:

M-SR staršie žiačky:

Na základe žiadosti Palas VK Levice a súhlasu VKM Piešťany sa stretnutia CKYZA01 a 02  predohrajú v termíne:

   1.kolo    Palas VK Levice    - VKM Piešťany,            č.stretnutí CKYZA01,02,

dňa:         

   1.10.2022o 10,00 a 12,00.