Disciplinárna komisia

 - rieši priestupky účastníkov voči súťažnému poriadku volejbalu

adresa : SVFOZ - Disciplinárna komisia

             Komenského 1651/88

             020 01 PÚCHOV

e-mail :  dk@svfoz.sk

  

predeseda :  Mgr. Mária Andová

členovia :      Ing. Michal Suchánek