Oblastný výbor Západ                                        

                            Slovenskej volejbalovej federácie